Lavarropas carga superior 13 Kg WT13WSBP LG
Lavarropas carga superior 18 Kg WT18DSB LG Lavarropas carga superior 18 Kg WT18DSB LG
Lavarropas carga frontal 11 Kg WM11WBS6 LG Lavarropas carga frontal 11 Kg WM11WBS6 LG
Lavarropas carga superior 16 Kg WT16WSB LG Lavarropas carga superior 16 Kg WT16WSB LG
Lavarropas carga superior 9Kg WT9WPB2 LG Lavarropas carga superior 9Kg WT9WPB2 LG